Rozhledna
v Podchřibí

Hýsly - Ježov - Žádovice

Rozhledna
v Podchřibí

Hýsly - Ježov - Žádovice

Provozní řád

 1. Každý návštěvník rozhledny Súsedská je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na rozhlednu či při pohybu u rozhledny a dodržovat jej. Rozhledna Súsedská slouží veřejnosti bezplatně. Rozhledna nemá žádnou obsluhu.

 1. Provozní doba rozhledny je bez omezení, vyjma situací uvedených v bodu 11.

 2. Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

 1. Počet osob, které najednou pobývají na rozhledně, je omezen na 12 osob. Při hromadných návštěvách musí být na každých 10 nezletilých osob na vyhlídkové plošině alespoň jedna zodpovědná osoba starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor. Tato osoba je povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.

 1. Vstup dětí do 15 let je dovolen jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně způsobilé a svéprávné.

 2. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti. Osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe. Návštěvníci jsou povinni mít na nohou vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či kluzkých podrážek.

 3. Při výstupu, sestupu a pobytu na plošinách rozhledny je zakázáno lezení po jiných k tomu neurčených částech konstrukce, kouření, pití alkoholu, konzumace potravin a nápojů.

 4. Na rozhlednu je zakázán vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek.

 1. Taktéž je zakázán vstup osobám se zdravotními potížemi či jiným omezením, které by mohly ohrozit jak svoji bezpečnost, tak bezpečnost osob na rozhledně.

 1. Je zakázáno:

  • vyklánět se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny

  • házet a spouštět jakékoliv předměty z rozhledny

  • zdržovat se v prostoru rozhledny a jejího okolí před, během a těsně po bouřce

  • vstupovat na rozhlednu se zvířaty a ponechávat zvířata volně pobíhat v blízkém okolí rozhledny

  • psát, malovat, polepovat nebo jinak poškozovat konstrukci a zařízení rozhledny, její mobiliář a informační cedule

  • rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny a jejího okolí

  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm nebo rozdělávat oheň na rozhledně či v její blízkosti

  • používat rozhlednu k jiným účelům, než ke kterým je určena

  • ukládat, připevňovat nebo vyvěšovat na konstrukci rozhledny jakékoli předměty.

 1. Na rozhlednu je zakázán vstup v nočních hodinách, za snížené viditelnosti (šera a mlhy), za námrazy, přítomnosti sněhu, silného větru, deště nebo bouřky. Pokud návštěvník za těchto nepříznivých podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na svoji odpovědnost a výrobce ani majitel neručí za jeho zdraví ani bezpečnost.

 1. Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu rozhledny pořádek.

 1. Při výstupu a sestupu po schodech a pohybu po vyhlídkových plošinách rozhledny je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, netlačit se.

 1. Stav objektu kontroluje odpovědný zástupce Svazku obcí mikroregionu Podchřibí.

 1. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené pohybem či pobytem pod rozhlednou, výstupem a sestupem z rozhledny či pobytem na rozhledně. Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené během aktivit na rozhledně.

 1. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně informovat provozovatele rozhledny.

 

Provozní řád schválila Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Podchřibí dne 1. 11. 2021 usnesením č. 3/2021/3.

 

Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2021.

 

PROVOZOVATEL: Svazek obcí mikroregionu Podchřibí, Skalka 69, PSČ 696 48, www.podchribi.cz

 

KONTAKTY: +420 721 162 656, +420 724 171 338, +420 725 111 239

 

 

Súsedská je
otevřená celoročně

Na Súsedskou je ideální doba kdykoli, vstup je pro všechny zdarma.

zobrazit trasu

Turistické známky a razítka

Je možné zakoupit na těchto místech: Obecní úřad Hýsly, Obecní úřad Ježov, Obecní úřad Žádovice, Obecní úřad Vřesovice, Hospoda Hýsly, Autokemp Ježov, Obecní hospoda Žádovice

Projekt vznikl za přispění

Projekt "Rozhledna Súsedská" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

loading

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam se využívají soubory cookie.